I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Huỳnh Văn Thái
  • Giới tính:          Nam
  • Năm sinh:         15/4/1984
  • Nơi sinh:          Phú Yên
  • Quê quán         Tuy An, Phú Yên
  • Địa chỉ liên hệ: Phước Hậu 1, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên
  • Điện thoại:       0257.3554.555; Mobile: 0935.701.707
  • Email:  vanthai.tic@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ TIẾN SĨ HUỲNH VĂN THÁI

Tiến sĩ Huỳnh Văn Thái tốt nghiệp Tiến Sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Bulacan University. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia hội giảng các cấp và đạt được nhiều kết quả cao cụ thể: Giáo viên giỏi. Năm: 2011. Chiến sĩ thi đua. Năm 2017.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Thạc sĩ:

Học vị: Thạc sĩ;  Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; năm: 2013; Tại: Đại học Kinh tế Đà Nẵng

2) Tiến sĩ:

Học vị:  Tiến sĩ; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; năm 2016; Tại: Bulacan University

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 10/2007- 03/2016: Công tác tại Khoa Kinh tế, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

Tháng 03/2016 – 08/2017: Trưởng phòng Tuyển sinh, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

Tháng 08/2017 đến nay: Trưởng Khoa QTKD-DL-TT, trường Cao đẳng Công thương Miền trung

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Kinh tế vi mô, ngành: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2008, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Quản trị học, ngành: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2008, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[3] Quản trị doanh nghiệp: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[4] Marketing căn bản, ngành: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2008, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[5] Quản trị Marketing, Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2015, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[6] Khởi nghiệp, ngành: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[7] Kinh tế lượng, ngành: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[8] Quản trị nguồn nhân lực, ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: Sinh viên năm 2

Khen thưởng

[1] Giáo viên giỏi. Năm: 2011.

[2] Chiến sĩ thi đua. Năm 2017.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu Marketing; Hành vi khách hàng; Sự hài lòng; Quản trị doanh nghiệp; Thương hiệu

Các phần mềm thống kê ứng dụng: SPSS, AMOS

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. Chủ nhiệm: Huỳnh Văn Thái, Trần Đắc Lạc. Thành viên: Lê Thị Kim Anh. Vũ Thị Thu Huyền. Ngô thị Hường. Phan Lê Huyền Linh. Nguyễn Thị Bích Thủy. Hoàng Thị Cẩm Tú. Năm 2016

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

– Trong nước:

+ [1] “Nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo của Trường CĐCN Tuy Hòa”. Tác giả: Huỳnh Văn Thái, Tạp san Khoa học & Công nghệ TIC. Năm 2014.

+ [2] “Một số nhân tố tác động đến kết quả học tập của sinh viên khoa kinh tế – Trường CĐCN Tuy Hòa”. Tác giả: Huỳnh Văn Thái, Nguyễn Quốc Phòng. Tạp san Khoa học & Công nghệ TIC. Năm 2014.

+ [3] “Vận dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong quản lý giáo dục đại học”. Tác giả: Huỳnh Văn Thái, Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học, Đại học Sài Gòn. Năm 2014.

+ [4] “So sánh sự khác nhau giữa phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng”. Tác giả: Lê Thị Kim Anh, Huỳnh Văn Thái. Tạp san Khoa học & Công nghệ TIC. Năm 2015.

+ [5] “Mối quan hệ giữa các thành phần giá trị thương hiệu và dự định mua: Nghiên cứu thị trường xe tay ga tại Phú Yên”. Tác giả: Huỳnh Văn Thái. Tạp chí Khoa học, Đại học Quy Nhơn. Năm 2015.

+ [6] “Hoạt động truyền thông marketing trong giáo dục đại học hiện nay”. Tác giả: Huỳnh Văn Thái. Tạp chí Khoa học – Công nghệ Thủy sản. Năm 2015.

+ [7] “Hoạt Nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chọn trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa của sinh viên”. Tác giả: Huỳnh Văn Thái, Nguyễn Thị Kim Ngọc. Tạp chí Khoa học, Đại học Sài Gòn. Năm 2015.

+ [8] “Vận dụng mô hình IPA để đánh giá chất lượng dịch vụ đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa”. Tác giả: Huỳnh Văn Thái. Tạp chí Khoa học, Đại học Đồng Tháp. Năm 2016.

+ [9] “Vận dụng mô hình IPA để đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng của khách hàng cá nhân”. Tác giả: Lê Thị Kim Anh, Huỳnh Văn Thái. Tạp chí Công nghệ Ngân hàng, Đại học Ngân hàng. Năm 2016.

+ [10] “Mối quan hệ giữa hoạt động giảng dạy, động cơ học tập và kết quả học tập của sinh viên”. Tác giả: Huỳnh Văn Thái, Lê Thị Kim Anh. Tạp chí Tạp chí Khoa học Giáo dục – Đại học sư phạm HCM. Năm 2017.

+ [11] “Nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với điểm đến du lịch tại tỉnh Phú Yên”. Tác giả: Huỳnh Văn Thái, Lê Thị Kim Anh. Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung. Năm 2017.

– Quốc tế:

[1] “Study of factors affecting the decision of students to select Tuy Hoa industrial college”. Authors: Huynh Van Thai. International Journal of Innovative and Applied Research. Year 2015.

[2] “Career orientation in university selection of high school students”. Authors: Huynh Van Thai. International Journal of Innovative and Applied Research. Year 2015.

[3] “The 4.0 industrial revolution affecting higher education organizations operation in Vietnam”. Authors: Huynh Van Thai, Le Thi Kim Anh. International Journal of Business and Management. Year 2017.

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN