KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH – DU LỊCH – THỜI TRANG

Sologan: Đổi mới không ngừng, tạo ra giá trị tốt nhất cho người học

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Khoa Quản trị Kinh doanh – Du lịch – Thời trang

Văn phòng: Phòng 102 – Cơ sở 2 – Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung

01 Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên

Email: qtkddltt.tic@gmail.com

Facebook: quantrikinhdoanh.mitc

Website: quantrikd.mitc.edu.vn/

 

Tư vấn chuyên môn:

* Quản trị kinh doanh, kinh doanh thương mại: 0935701707 (T. Thái); 0932525677 (Cô Thủy)

* Quản trị khách sạn, nhà hàng dịch vụ ăn uống: 0378008976 (Cô Thúy), 0935701707 (T. Thái)

* Hướng dẫn du lịch: 0987366970 (T. Hậu) ; 0378008976 (Cô Thúy)

* Thiết kế thời trang: 0383867696 (Cô Nhân)

* Công nghệ may: 0979555462 (Cô Lê)

* Chăm sóc sắc đẹp: 0383867696 (Cô Nhân) ; 0935332107 (Cô Nhiên)

* Kỹ thuật chế biến món ăn: 0932525677 (Cô Thủy).

Chức năng – nhiệm vụ:

Là đơn vị tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác giảng dạy, quản lý đào tạo các ngành:

Quản trị kinh doanh, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Hướng dẫn du lịch, Công nghệ may, Quản lý doanh nghiệp, Quản trị khách sạn, Nghiệp vụ nhà hàng, khách sạn, Hướng dẫn du lịch, Thiết kế thời trang, Chăm sóc sắc đẹp, Kinh doanh thương mại, Kỹ thuật chế biến món ăn  và các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch đào tạo của Nhà trường.

Nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác phục vụ cho công tác đào tạo và sản xuất các ngành thuộc Khoa quản lý.

Nghiên cứu, tư vấn cho Hiệu trưởng về mục tiêu, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy mới, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh, sinh viên đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác cho các Hệ Cao đẳng, Trung cấp theo chương trình kế hoạch giảng dạy chung của Trường.

Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của Khoa. Chủ động xây dựng chương trình để phối hợp với phòng quản lý chất lượng và nghiên cứu khoa học khai thác dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và đời sống xã hội.

Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao. Chủ động cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập.

Quản lý giảng viên (kể cả giảng viên thỉnh giảng ) và nhân viên; chịu trách nhiệm đánh giá giảng viên, nhân viên hàng năm do khoa quản lý. Quản lý toàn diện học sinh, sinh viên của khoa bao gồm: Quản lý về nhân sự, học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học,….

Xây dựng kế hoạch Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Khoa hàng năm. Xây dựng, bồi dưỡng các giáo viên để tham gia Hội giảng giáo viên dạy giỏi cấp Trường, tỉnh, và toàn quốc theo kế hoạch. Tổ chức, theo dõi, nghiệm thu các mô hình đồ dùng dạy học của Khoa.

Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị cơ sở vật chất trường giao cho Khoa. Xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị, bảo trì các thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho Giảng viên, Nhân viên thuộc Khoa quản lý.

Tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho Giảng viên, Nhân viên của Khoa.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua, bình xét các danh hiệu thi đua của năm học theo đúng quy định, thực hiện các cuộc vận động của ngành, của Đảng, Nhà nước và các hoạt động xã hội khác.

Tổ chức tốt công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, thực hiện quy chế dân chủ trong Khoa.

Đội ngũ:

Hiện nay khoa có đội ngũ cán bộ giảng dạy đạt chuẩn trình độ chuyên môn với 14 giảng viên cơ hữu, trong đó trên 90% giảng viên đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Khoa luôn chú trọng đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tiếp cận năng lực người học.

Trưởng khoa:

Họ và tên: Huỳnh Văn Thái

Học vị: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh

Nhiệm vụ: Quản lý chung

Tổ trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh-Du lịch

Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Thủy

Học vị: Thạc sĩ

Nhiệm vụ: Quản lý bộ môn QTKD-DL

 

Tổ trưởng bộ môn Thời trang

Họ và tên: Trương Thị Ý Nhân

Học vị: Kỹ sư

Nhiệm vụ: Quản lý bộ môn Thời trang

 

* Tổ Quản trị kinh doanh-Du lịch

STTHọ và tênHọc vịEmailĐiện thoại
1Nguyễn Thị Lệ HằngThạc sĩhangtm3k27@yahoo.com0345469890
2Võ Xuân HậuThạc sĩvoxuanhautg@gmail.com0987366970
3Hồ Thị Mỹ LamThạc sĩlamho85@gmail.com0986636014
4Nguyễn Khánh Quỳnh NgânThạc sĩnguyenkhanhquynhngan@gmail.com0702165926
5Huỳnh Văn TháiTiến sĩvanthai.tic@gmail.com0935701707
6Thiều Thị ThúyThạc sĩthieuthithuydl28@yahoo.com0378008976
7Nguyễn Thị Bích ThủyThạc sĩbichthuy8036@yahoo.com0932422677
8Hoàng Thị Cẩm TúThạc sĩhoangtu3012@gmail.com0907434309
9Phạm Thị VânThạc sĩvanphamanhuco@gmail.com0906267880
10Trần Phan Ngọc TiếnThạc sĩngoctienguide86@gmail.com0907996504

 

 

* Tổ Thời trang

STTHọ và tênHọc vịEmailĐiện thoại
1Trần Thị Pha LêKỹ sưtranthiphale@tic.edu.vn0979555462
2Trương Thị Ý NhânKỹ sưtruongthiynhan@tic.edu.vn0383867696
3Nguyễn Thị Thu NhiênKỹ sưnguyenthithunhien1986@gmail.com0935332107
4Lê Cường MạnhKỹ sưmanh.lc@ntu-hn.edu.vn0984660053