Cử Nhân Phan Thị Kim Ly

 

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Phan Thị Kim Ly
  • Giới tính:          Nữ
  • Năm sinh:         11/8/1998
  • Nơi sinh:          Quảng Ngãi
  • Quê quán        Xã Bình Nguyên, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
  • Địa chỉ liên hệ: Khoa QTKD – DL – TT
  • Điện thoại:      033 415 0118
  • Email: phanthikimly118@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ CỬ NHÂN PHAN THỊ KIM LY

Giảng viên Phan Thị Kim Ly tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành ; Tại: Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Quản Trị Dịch Vụ Du Lịch Và Lữ Hành ; Năm: 2020; Tại: Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng.

2) Thạc sĩ:

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

12/2020 – Đến nay: Khoa QTKD – DL – TT – Trường Cao Đẳng Công Thương Miền Trung

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

 

Khen thưởng

 

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

 

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi điện thoại