Thạc Sĩ Nguyễn Thị Bích Thủy

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Nguyễn Thị Bích Thủy
  • Giới tính:          Nữ
  • Năm sinh:         19/8/1983
  • Nơi sinh:          Phú Yên
  • Quê quán         Tuy An, Phú Yên
  • Địa chỉ liên hệ: 2/84 Phan Đăng Lưu, Phường 9, TP Tuy Hòa, Phú Yên
  • Mobile: 0932.525.677
  • Email:  bichthuy8036@yahoo.com
Giảng viên Nguyễn Thị Bích Thủy tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế Huế. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia hội giảng các cấp và đạt được nhiều kết quả cao cụ thể: Giáo viên giỏi. Năm: 2016. Chiến sĩ thi đua. Năm 2016.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Năm: 2006 Tại: , 2006, Tại Trường Đại Học Mở TP.HCM

2) Thạc sĩ:

Thạc sĩ: Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; năm: 2014; Tại: Trường Đại học Kinh tế Huế

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Tháng 07/2007- 07/2017: Công tác tại Khoa Kinh tế, trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa

Tháng 08/2017 đến nay: Trưởng bộ môn QTKD, Khoa QTKD-DL-TT, trường Cao đẳng Công thương Miền trung

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Marketing căn bản, ngành: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2007, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Quản trị học, ngành: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2008, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[3] Quản trị doanh nghiệp: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2009, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[4] Quản trị dự án, ngành: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[5] Quản trị Marketing, Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2015, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[6] Khởi nghiệp, ngành: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[7] Tâm lý quản trị, ngành: Khối kinh tế, Năm bắt đầu dạy: 2015, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[8] Quản trị nguồn nhân lực, ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2014, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[9] Quản trị chuỗi cung ứng, ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2014, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[10] Lập kế hoạch kinh doanh, ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2014, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[11] Quản trị thương hiệu, ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[12] Phân tích hoạt động kinh doanh, ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[13] Quản trị chất lượng, ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[14] Quản trị sản xuất, ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[15] Ứng dụng SPSS trong kinh tế, ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2015, Đối tượng: Sinh viên năm 2

Khen thưởng

[1] Giáo viên giỏi. Năm: 2016.

[2] Chiến sĩ thi đua. Năm 2016.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu Marketing; Hành vi khách hàng; Sự hài lòng; Quản trị doanh nghiệp; Thương hiệu; Lập kế hoạch kinh doanh; Khởi nghiệp.

Các phần mềm thống kê ứng dụng: SPSS.

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. Chủ nhiệm: Huỳnh Văn Thái, Trần Đắc Lạc. Thành viên: Lê Thị Kim Anh. Vũ Thị Thu Huyền. Ngô thị Hường. Phan Lê Huyền Linh. Nguyễn Thị Bích Thủy. Hoàng Thị Cẩm Tú. Năm 2016.

[2] Khảo sát kênh truyền thông phục vụ công tác tuyển sinh Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Bích Thủy. Thành viên: Vũ Thị Thu Huyền. Năm 2015.

[3] Mô hình hóa quy trình khởi nghiệp phục vụ công tác giảng dạy học phần Khởi nghiệp trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa. Chủ nhiệm: Hồ Thị Mỹ Lam. Thành viên: Trần Thị Nguyệt Cầm. Nguyễn Thị Bích Thủy. Năm 2017.

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

– Trong nước

+ [1] “Vận dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) trong quản lý giáo dục đại học”. Tác giả: Huỳnh Văn Thái, Nguyễn Thị Bích Thủy. Tạp chí Khoa học, Đại học Sài Gòn. Năm 2014.

+ [2] “Bàn thêm về quản lý vốn nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước”. Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trần Thị Nguyệt Cầm, Nguyễn Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Tuyết Trinh. Tạp chí Kinh tế và dự báo của Bộ kế hoạch và Đầu tư. Năm 2016.

+ [3] “Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững- Sự lựa chọn đúng đắn của Việt Nam”. Tác giả: Đặng Hải Yến, Nguyễn Thị Bích Thủy. Kỹ Yếu hội thảo quốc gia. Năm 2017.

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

 

 

 

 

 

 

 

Gọi điện thoại