Thạc Sĩ Hồ Thị Mỹ Lam

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Hồ Thị Mỹ Lam
  • Giới tính:          Nữ
  • Năm sinh:         04/02/1985
  • Nơi sinh:          Phú Yên
  • Quê quán         Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
  • Địa chỉ liên hệ: Hòa Đa, An Mỹ, Tuy An, Phú Yên
  • Điện thoại:        0986636014
  • Email:               lamho85@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ THẠC SĨ HỒ THỊ MỸ LAM

Giảng viên Hồ Thị Mỹ Lam tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh; Tại:  Đại Học Nha Trang. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia hội giảng các cấp và đạt được nhiều kết quả cao cụ thể: Giáo viên giỏi. Năm: 2013. Giáo viên giỏi. Năm: 2014. Giáo viên giỏi. Năm: 2017. Chiến sĩ thi đua. Năm 2017.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Năm: 2008 Tại: Trường Đại học Dân Lập Văn Lang

2) Thạc sĩ:

Thạc sĩ: Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; năm: 2016; Tại: Trường Đại học Nha Trang

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

04/2010- nay: Công tác tại Khoa QTKD –DL- TT, Trường Cao Đẳng Công Thương Miền Trung

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Quản trị nhân sự Ngành: QTKD, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[2] Quản trị Sản Xuất: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[3] Quản Trị chiến lược: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[4]Quản Trị doanh nghiệp: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[5] Khởi Nghiệp : Ngành: Quản trị KD, kế toán. Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: Sinh viên năm 2

Khen thưởng

[1] Giáo viên giỏi. Năm: 2013.

[2] Giáo viên giỏi. Năm: 2014.

[3] Giáo viên giỏi. Năm: 2017.

[4] Chiến sĩ thi đua. Năm 2017.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản trị kinh doanh

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng quy trình khởi nghiệp áp dụng trong học phần khởi nghiệp của HSSV trường CDCN tuy Hòa. Sáng kiến cấp khoa, chủ nhiệm. Tháng 7/2017

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

[1] Biên soạn giáo  trình Quản trị học. Thành viên. Năm 2013

 

 

 

 

 

Gọi điện thoại