Thạc Sĩ Thiều Thị Thúy

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Thiều Thị Thúy
  • Giới tính:          Nữ
  • Năm sinh:         02/02/1984
  • Nơi sinh:          Phú Yên
  • Quê quán         Thị Trấn Phú Thứ, Tây Hòa, Phú Yên
  • Địa chỉ liên hệ: L03 – 05 FBS, Khu Phố Liên Trì 2, Phường 9, Tuy Hòa, Phú Yên
  • Điện thoại: 037 8008 976
  • Email:  thieuthithuydl28@yahoo.com

II. GIỚI THIỆU VỀ THẠC SĨ THIỀU THỊ THÚY

Giảng viên Thiều Thị Thúy tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Du Lịch tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội. Giảng Viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia hội giảng các cấp và đạt được nhiều kết quả cao cụ thể: Giáo viên dạy giỏi. Năm: 2017.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Du lịch; năm: 2008; Tại: Trường Đại học Đà Lạt

2) Thạc sĩ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2015; Chuyên ngành: Du Lịch; Tại: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc Gia Hà Nội.

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

01/2009 – nay: Công tác tại Khoa Quản trị Kinh doanh – Du lịch – Thời trang, Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Tâm lý du khách, Ngành: Hướng dẫn du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Tổng quan du lịch, Ngành: Hướng dẫn du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[3] Văn hóa ẩm thực, Ngành: Hướng dẫn du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 2

Khen thưởng

[1] Giáo viên giỏi. Năm: 2017.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quan hệ cung cầu du lịch, chiến lược thu hút khách du lịch

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gọi điện thoại