Thạc Sĩ Phạm Thị Vân

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Phạm Thị Vân
  • Giới tính:          Nữ
  • Năm sinh:         26/05/1984
  • Nơi sinh:          Phú Yên
  • Quê quán         Tuy Hòa Phú Yên
  • Địa chỉ liên hệ: Khu tập thể 502, P9, Tuy Hòa, Phú Yên
  • Điện thoại:        0906 267 880
  • Email:  vanphamanhucco@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ THẠC SĨ PHẠM THỊ VÂN

Giảng viên Phạm Thị Vân tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh; Tại:  Đại Học Nha Trang. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia hội giảng các cấp và đạt được nhiều kết quả cao cụ thể: Giáo viên giỏi. Năm: 2012.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Năm: 2007 Tại: Trường Đại học Duy Tân

2) Thạc sĩ:

Thạc sĩ: Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; năm: 2015; Tại:  Đại học Nha Trang

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2007 – 2009: công tác tại tập đoàn công nghệ gỗ Trường Thành

2009 – 2010: công tác tạo công ty CP An Hưng

2010 –  nay: giảng dạy tại trường CĐ công thương Miền Trung

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1]  Quản trị doanh nghiệp: QTKD, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Quản trị Marketing: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2012, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[3] Marketing căn bản: Ngành  QTKD,  Năm bắt đầu 2012. Đối tượng: Sinh viên năm 2

[3] Quản trị Nguồn nhân lực: Ngành  QTKD, Năm bắt đầu 2013 Đối tượng: Sinh viên năm 2

[4] Tâm  lý Quản trị: Ngành  QTKD, Năm bắt đầu 2016 Đối tượng: Sinh viên năm 2

[5] Xử lý số liệu: Ngành  QTKD, Năm bắt đầu 2016 Đối tượng: Sinh viên năm 2

[5] Thương mại điện tử: Ngành  QTKD, Năm bắt đầu 2017 Đối tượng: Sinh viên năm 2

Khen thưởng

[1] Giáo viên giỏi. Năm: 2012.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản trị Marketing, thương mại điện tử, xử lý số liệu, quản trị nguồn nhân lực, tâm lý người tiêu dùng

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Đề tài cấp khoa:  xây dựng quy trình 5S cho khoa Kinh tế, năm 2012

[2] Đề tài cấp khoa: Các nhân tố ảnh hưởng đến kiến thức thu nhận của sinh viên khoa kinh tế trường Cao đẳng CN Tuy Hòa ( nay là trường CĐ công thương Miền Trung), 2014

[3] Đề tài cấp Trường: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó của công nhân trong ngành dệt may các công ty trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 2016,

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

 

 

 

 

 

Gọi điện thoại