Thạc Sĩ Hoàng Thị Cẩm Tú

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Hoàng Thị Cẩm Tú
  • Giới tính:          Nữ
  • Năm sinh:         29/04/1983
  • Nơi sinh:          Đà Lạt
  • Quê quán         Ân Thi, Hưng Yên
  • Địa chỉ liên hệ: 21 Nguyễn Mỹ, p9, Tuy Hòa, Phú Yên
  • Điện thoại:        0888.383858
  • Email:  hoangtu3012@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ THẠC SĨ HOÀNG THỊ CẨM TÚ

Giảng viên Hoàng Thị Cẩm Tú tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia hội giảng các cấp và đạt được nhiều kết quả cao cụ thể: Giáo viên giỏi. Năm: 2014. Chiến sĩ thi đua. Năm 2014. Bằng khen của BCH Công đoàn Công thương Việt Nam. Năm 2016

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Môi trường; Năm: 2005 Tại: Trường Đại học Đà Lạt

2) Thạc sĩ:

Thạc sĩ: Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; năm: 2012; Tại: Trường Đại học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

06/2011- nay: Công tác tại Khoa Quản trị – Du lịch – Thời trang, trường Cao đẳng Công thương Miền trung

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Marketing căn bản: Ngành: Kế toán, Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Quản trị học: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[3] Quản trị Marketing: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2012, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[4] Quản trị nguồn nhân lực: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2012, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[5] Quản trị Chất lượng: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2012, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[6] Quản trị Sản xuất: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[7] Khởi nghiệp: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2014, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[8] Quản trị doanh nghiệp: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[9] Quản trị Chiến lược: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[10] Quản trị Dự án: Ngành: Quản trị KD, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 3

Khen thưởng

[1] Giáo viên giỏi. Năm: 2014.

[2] Chiến sĩ thi đua. Năm 2014.

[3] Bằng khen của BCH Công đoàn Công thương Việt Nam. Năm 2016

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Marketing, Nguồn nhân lực, Bán hàng, Chất lượng, Sản xuất

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Đề tài cấp Trường: Nâng cao chất lượng hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy tại trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa. Chủ nhiệm: Phan Lê Huyền Linh. Thành viên: Trần Đắc Thọ. Mã số: Năm: 2013.

[2] Đề tài cấp Trường: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa. Chủ nhiệm: TS. Huỳnh Văn Thái. Thành viên: ThS. Ngô Thị Hường, ThS. Phan Lê Huyền Linh, ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy, ThS. Lê Thị Kim Anh, ThS. Vũ Thị Thu Huyền. Mã số: Năm: 2016.

[3] Đề tài cấp Khoa: Xây dựng quy trình thực hiện 5S tại khoa Kinh tế – trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa. Chủ nhiệm: ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú. Mã số: Năm: 2013.

[4] Đề tài cấp Khoa: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo của khoa Kinh tế trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa. Chủ nhiệm: Phan Lê Huyền Linh. Mã số: Năm: 2015.

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

– Trong nước:

+ [1] Bải tham luận: “Tình hình thực hiện nghiên cứu khoa học tại khoa Kinh tế – trường CĐCN Tuy Hòa”. Kỷ yếu chào mừng 35 năm thành lập trường CĐCN Tuy Hòa (1978 – 2013). Năm 2013

+ [2] Bải báo: “Nghiên cứu sự khác biệt giữa ISO 9000 và Giải thưởng chất lượng quốc gia”. Tập san Khoa học công nghệ của trường CĐCN Tuy Hòa. Năm 2013

– Quốc tế:

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

[1] Giáo trình nội bộ: Quản trị học, Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa, 2012 Chủ biên: Trần Đắc Thọ. Nơi XB: Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa. Năm 2012.

[2] Giáo trình nội bộ: Marketing căn bản,Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa, 2012 Chủ biên: Trần Đắc Thọ. Nơi XB: Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa. Năm 2012.

[3] Giáo trình nội bộ: Quản trị Nguồn nhân lực,Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa, 2014 Chủ biên: ThS. Hoàng Thị Cẩm Tú. Nơi XB: Trường CĐ Công nghiệp Tuy Hòa. Năm 2014.

 

 

 

 

 

 

Gọi điện thoại