I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Nguyễn Thị Thu Nhiên
  • Giới tính:          Nữ
  • Năm sinh:         24/03/1986
  • Nơi sinh:          Phú Yên
  • Quê quán         Phú Yên
  • Địa chỉ liên hệ: 19/5C Trần Hưng đạo, p4,TP Tuy Hòa, Phú Yên
  • Điện thoại:       0935332107
  • Email:  nguyenthithunhien1986@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ CỬ NHÂN NGUYỄN THỊ THU NHIÊN

Giảng viên Nguyễn Thị Thu Nhiên tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Thiết kế thời trang; Tại: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia hội giảng các cấp và đạt được nhiều kết quả cao cụ thể: Giáo viên giỏi. Năm: 2014.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Thiết kế thời trang; Năm: 2008 ; Tại: Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

2) Thạc sĩ:

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

08/2009 – 5/2014: Tổ Thời trang, Khoa công nghệ thông tin, Trường CĐCN Tuy hòa, p8, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

6/2014 – 7/2017: Tổ Thời trang, Trường CĐCN Tuy hòa, p8, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

8/2017 – 2/3/2108: Tổ Thời trang, khoa QT-DL-TT, Trường CĐCN Tuy hòa, p8, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

3/3/2018 – đến nay : Tổ Thời trang, khoa QT-DL-TT, Trường CĐ Công thương Miền Trung, p8, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Mỹ Thuật thời trang, Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Cơ sở thiết kế thời trang. Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[3]Lịch sử thời trang. Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[4]Cơ sở thiết kế bộ sưu tập. Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[5] Mỹ thuật cơ bản. Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[6]Tin học ứng dụng Coreldrawn. Năm bắt đầu dạy: 2010, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[7] Trang điểm. Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 2

Khen thưởng

[1] Giáo viên giỏi. Năm: 2014.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Thiết kế thời trang

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Đề tài cấp cơ sở: Thiết kế và may mẫu trang phục tốt nghiệp cho học sinh sinh viên trường CĐCN Tuy Hòa Chủ nhiệm: Trương Thị Ý Nhân. Thành viên: Trần Thị Pha Lê, Nguyễn Thị Thu Nhiên. Năm: 2016.

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN