I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Nguyễn Thị Lệ Hằng
  • Giới tính:          Nữ
  • Năm sinh:         28/2/1983
  • Nơi sinh:          Phú Yên
  • Quê quán         Hòa Xuân Đông, Đông Hòa, Phú Yên
  • Địa chỉ liên hệ: KP4, TT Hòa Vinh, Đông Hòa, Phú Yên
  • Điện thoại:       0903112742
  • Email:              hangntl0283@gmail.com

 

Giảng viên Nguyễn Thị Lệ Hằng tốt nghiệp Thạc Sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại Học Nha Trang. HCM. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia hội giảng các cấp và đạt được nhiều kết quả cao cụ thể: Giáo viên dạy giỏi. Năm: 2013. Giáo viên dạy giỏi. Năm: 2015. Chiến sĩ thi đua. Năm 2015.

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; năm: 2005; Tại: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

2) Thạc sĩ:

Học Vị: Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh; năm 2017; Tại: Trường Đại Học Nha Trang.

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2009  – nay: Công tác tại Khoa Quản trị kinh doanh – Du lịch – Thời trang, trường CĐ công thương Miền Trung

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Quản trị học: Ngành: Kế toán và quản trị kinh doanh, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Kinh tế vi mô: Ngành: Kế toán và quản trị kinh doanh, Năm bắt đầu dạy: 2011, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[3] Quản trị doanh nghiệp: Ngành Quản trị kinh doanh, Năm bắt đầu dạy: 2012, Đối tượng: Học sinh năm 2

[4] Quản trị nguồn nhân lực: Ngành Quản trị kinh doanh, Năm bắt đầu dạy: 2012, Đối tượng: Sinh viên năm 3

[5] Quản trị Marketing: Ngành Quản trị kinh doanh, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 2

Khen thưởng

[1] Giáo viên dạy giỏi. Năm: 2013

[2] Giáo viên dạy giỏi. Năm: 2015.

[3] Chiến sĩ thi đua. Năm 2015.

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản trị nguồn nhân lực; Nghiên cứu hành vi

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính tích cực học tập của HSSV khoa Kinh tế trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Lệ Hằng. Thành viên: ThS. Lê Thị Kim Anh. Năm: 2015.

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

[1] Giáo trình nội bộ: Quản trị học,Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa, 2013 Chủ biên: Trần Đắc Thọ. Nơi XB: Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa. Năm 2013.