Cử Nhân Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân

I. THÔNG TIN LIÊN HỆ

  • Họ và tên:         Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân
  • Giới tính:          Nữ
  • Năm sinh:         03/04/1989
  • Nơi sinh:          Phú Yên
  • Quê quán         Tuy Hòa –  Phú Yên
  • Địa chỉ liên hệ: 09 Đường Nguyễn Hữu Thọ, P9, Tp Tuy Hòa, Phú Yên
  • Điện thoại:           0973160054
  • Email:  nguyenkhanhquynhngan@gmail.com

II. GIỚI THIỆU VỀ CỬ NHÂN NGUYỄN QUỲNH KHÁNH NGÂN

Giảng viên Nguyễn Khánh Quỳnh Ngân tốt nghiệp Cử Nhân chuyên ngành  Du lịch Tại trường Đại học Đà Lạt. Giảng Viên có nhiều năm kinh nghiệm trong việc tham gia hội giảng các cấp và đạt được nhiều kết quả cao cụ thể: Giáo viên dạy giỏi. Năm: 2014. Bằng khen của thầy Hiệu trưởng. Năm: 2014

III. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1) Đại học
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành: Du lịch; năm:  2012 ; Tại: Trường Đại học Đà Lạt

2) Thạc sĩ
Học vị:

IV. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

10/2012- nay: Công tác tại Khoa Quản trị Kinh doanh – Du lịch – Thời trang, trường Cao đẳng Công Thương Miền Trung

V. CÁC HỌC PHẦN GIẢNG DẠY

[1] Kỹ năng giao tiếp: Ngành: HD du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2012, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[2] Nghiệp vụ phục vụ ăn uống: Ngành: HD du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[3] Nghiệp vụ lễ tân Ngành: HD du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[4] Nghiệp vụ phục vụ buồng: Ngành: HD du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[5] Tổng quan du lịch: Ngành: HD du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[6] Nghiệp vụ bar: Ngành: HD du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2016, Đối tượng: Sinh viên năm 2

[7] Tâm lý du khách Ngành: HD du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2017, Đối tượng: Sinh viên năm 1

[8] Văn hóa ẩm thực Ngành: HD du lịch, Năm bắt đầu dạy: 2013, Đối tượng: Sinh viên năm 2

Khen thưởng

[1] Giáo viên dạy giỏi. Năm: 2014.

[2] Bằng khen của thầy Hiệu trưởng. Năm: 2014

VI. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Quản trị kinh doanh khách sạn

VII. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VIII. CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC

IX. .GIÁO TRÌNH ĐÃ XUẤT BẢN

 

 

 

 

 

Gọi điện thoại